Διαχειριση Βαρους

Η ακριβής μέτρηση της σύστασης του σώματος αξιολογεί τις αιτίες των αλλαγών του βάρους.
Διαχείριση Βάρους - mBCA

Διευκολύνει τη ροή εργασίας σας, βοηθά τη θεραπεία σας, βελτιστοποιεί τη φροντίδα των ασθενών σας – ο seca mBCA. Εσείς, ως ένας ιατρός που εργάζεστε με παχύσαρκους ασθενείς γνωρίζετε ακριβώς τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίζετε στην καθημερινή εργασία σας:

  • Πώς μπορούν μια μείωση του βάρους και οι αλλαγές στη σύσταση του σώματος να αξιολογηθούν ποιοτικά;
  • Πώς μπορώ να γνωρίζω αν χρειάζεται να αναπροσαρμόσω τα θεραπευτικά μέτρα που εφαρμόζονται, τις διατροφικές συστάσεις μου ή την σωματική δραστηριότητα;
  • Και φυσικά: πώς μπορώ να έχω εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις αναγκαίες ακριβείς παραμέτρους για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα;

Αφήστε τον seca mBCA να απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις για εσάς.

Ιατρικός Αναλυτής Σύνθεσης Σώματος - Sigma Medical 2015