Διαιτολογια - Διατροφη

Δρ. Ana Carolina Baez Abbott
Δρ. Ana Carolina Baez Abbott

Επί του παρόντος βρίσκεται στον τομέα του Εκτελεστικού Σχεδίου Υγείας. (Εκτελεστικό Σχέδιο - ασθενείς που υποβάλλονται σε Αιμοκάθαρση). Αυτή την περίοδο (μέχρι τις αρχές του 2015), έχουμε 73 ασθενείς σ’ αυτό το πρόγραμμα, ασθενείς βαριατρικής χειρουργικής (σε προεγχειρητική αξιολόγηση, και τακτικά σε μετεγχειρητική), Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια χωρίς βηματοδότη, Αθλητές, Ασθενείς σε φυσική αποκατάσταση και καρδιαγγειακούς ασθενείς. Πλεονεκτήματα του seca mBCA: Μας επιτρέπει να μετράμε την αληθινή και πραγματική σύσταση του σώματος των ασθενών μας. Χρήσιμος στον: Προσδιορισμό του κλάσματος λίπους και της σχέσης του με το υπερβολικό βάρος και ασθένειες όπως ο διαβήτης και το μεταβολικό σύνδρομο, Αξιολόγηση και παρακολούθηση της απώλειας βάρους σε ασθενείς που υποβάλλονται σε συνηθισμένες χειρουργικές θεραπείες, Εκτίμηση ενδοκυτταρικού και εξωκυττάριου νερού σε ασθενείς με καρδιακή και νεφρική νόσο, Εκτίμηση της μυϊκής μάζας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε φυσική αποκατάσταση και αθλητές, Όταν συνδυάζεται με βιοχημικές παραμέτρους, αξιολογεί τον καρδιοαγγειακό κίνδυνο. Όλες αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να επιλέξουμε διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Θέση: Υπεύθυνη για την Κλινική Διαιτολογία και Διατροφή στο Εκτελεστικό Σχέδιο Υγείας - Δομινικανή Δημοκρατία
Ειδικότητα: Διαιτολογία - Διατροφή
Ζητήστε Επίδειξη
Ιατρικός Αναλυτής Σύνθεσης Σώματος - Sigma Medical 2015