Ιατρικά ακριβής διάγνωση απόδοσης.
Αθλιατρική - mBCA

Ανεβάζει την διάγνωση της απόδοσης στο επόμενο επίπεδο – ο seca mBCA.Εσείς, ως ένας αθλίατρος γνωρίζετε τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίζετε στην καθημερινή σας εργασία.

  • Πώς μπορούν το επίπεδο της φυσικής κατάστασης και οι αλλαγές στη σύσταση του σώματος να αξιολογηθούν ποιοτικά;
  • Πώς μπορώ να γνωρίζω αν χρειάζεται να προσαρμόσω τα θεραπευτικά μέτρα μου που εφαρμόζονται, την συχνότητα άθλησης, την εκγύμναση αποκατάστασης ή τις διατροφικές συστάσεις;
  • Και φυσικά: πώς μπορώ να έχω εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις αναγκαίες ακριβείς παραμέτρους για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα;

Αφήστε τον seca mBCA να απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις για εσάς.

Ιατρικός Αναλυτής Σύνθεσης Σώματος - Sigma Medical 2015