Κλινικα επικυρωμενα δεδομενα

Μελέτη 1

Η ελεύθερη λίπους μάζα (FFM) επικυρώθηκε χρησιμοποιώντας το μοντέλο 4-θαλάμων (μοντέλο 4C). Μόνο το μοντέλο 4C λαμβάνει υπ’ όψη την βιολογική μεταβλητότητα του νερού και την περιεκτικότητα σε ορυκτό. Άλλες μέθοδοι όπως η DEXA μπορούν μόνο εν μέρει να το εκτιμήσουν αυτό, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερη ακρίβεια – ιδιαίτερα μεταξύ λεπτών και αθλητικών ασθενών. Η ελεύθερη λίπους μάζα (FFM) συσχετίζεται με περισσότερο από 98% (R² = 0.98) με το μοντέλο 4C.


Σύγκριση μέτρησης ελεύθερης λίπους μάζας μεταξύ του seca mBCA και του μοντέλου 4C.

Συνολικό Νερό Σώματος (TBW). Για να ληφθεί ένας ιατρικά ακριβής προσδιορισμός του νερού του σώματος, είναι αναγκαίο να γίνει χρήση των μεθόδων αραίωσης που απαιτούν χρονοβόρα αξιολόγηση στο εργαστήριο. Το συνολικό νερό του σώματος (TBW) συσχετίζεται με περισσότερο από 98% (R² = 0.98) με την αραίωση του δευτερίου (D2O αραίωση) ενώ το εξωκυττάριο νερό (ECW) συσχετίζεται με περισσότερο από 94% (R² = 0.94) με την αραίωση του βρωμιούχου νατρίου (NaBr αραίωση).


Σύγκριση μέτρησης του συνολικού νερού του σώματος μεταξύ του seca mBCA και της D2O αραίωσης.

Μυϊκή μάζα. Περισσότερες από 250 μαγνητικές τομογραφίες “MRI scans” ολόκληρου του σώματος αξιολογήθηκαν συνολικά. Είναι μια χρονοβόρα αλλά και πολύ εμπεριστατωμένη μέθοδος που δεν μπορεί να επιτευχθεί με πράγματα όπως η τεχνολογία DEXA (η οποία απλώς δείχνει εικονοστοιχεία σε 2D). Το αποτέλεσμα είναι ότι η μυϊκή μάζα συσχετίζεται με περισσότερο από 97% (R² = 0.97) με την απεικόνιση της μαγνητικής τομογραφίας (MRI).


Σύγκριση μέτρηση μυϊκής μάζας μεταξύ του seca mBCA και του MRI.


Η ακρίβεια των παραμέτρων που αποδίδονται από τον seca mBCA επικυρώθηκαν σε διάφορες εθνικότητες σε μια πολυκεντρική μελέτη χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη περισσότερο ακριβή μέθοδο αναφοράς μέτρησης, που ονομάζεται επίσης και χρυσό πρότυπο. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνετε δεδομένα τα οποίας μπορείτε πραγματικά να χρησιμοποιήσετε και να βασιστείτε σ’ αυτά.

Seca
Μελέτη 2
Παραγωγή των φυσιολογικών ορίων για την ανάλυση της σύστασης του σώματος.
Ο καθορισμός των τιμών αποκοπής για όλες τις mBCA παραμέτρους διεξήχθη σε μια μελέτη με περισσότερα από 1.000 άτομα, εξίσου χωρισμένα σε διαφορετικά φύλα, ηλικία, και τάξεις ΔΜΣ. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έχουν ως αποτέλεσμα στατιστικά φυσιολογικά εύρη για όλα τα αποτελέσματα μέτρησης, τα οποία είναι διαθέσιμα σε εύκολα στην κατανόηση γραφικά.
Ο Seca mBCA δεν αξιολογεί με ακρίβεια μόνο τα υγρά του σώματος σε υγιή άτομα, αλλά και σε ασθενείς με κρίσιμες υπερφορτώσεις υγρού. Αυτό αποδείχθηκε μετρώντας ασθενείς που υφίστανται αιμοκάθαρση πριν και μετά την αιμοκάθαρση και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του νερού του σώματος με τις μεθόδους αραίωσης του χρυσού προτύπου.
Ιατρικός Αναλυτής Σύνθεσης Σώματος - Sigma Medical 2015