Νοσοκομειακη διατροφη

Λεπτομερής ανάλυση της σύστασης του σώματος για τον προσδιορισμό και την προσαρμογή των διατροφικών θεραπειών.
Νοσοκομειακή Διατροφή - mBCA

Υποστηρίζει τις ιδιαίτερα πολύπλοκες διατροφικές προκλήσεις σας – ο seca mBCA.
Εσείς, ως ένας διαιτολόγος γνωρίζετε τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίζετε στην καθημερινή σας εργασία.

  • Με βάση ποια δεδομένα μπορούν να καθορίζονται οι διατροφικές θεραπείες;
  • Πώς μπορεί να αξιολογηθεί η επιτυχία των διατροφικών θεραπειών;
  • Υπάρχει η δυνατότητα να βελτιωθεί η συμμόρφωση του ασθενούς όσον αφορά τα θεραπευτικά μέτρα που εφαρμόζονται, τις διατροφικές μου συστάσεις ή την σωματική δραστηριότητα;
  • Και φυσικά: πώς μπορώ να έχω εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις αναγκαίες ακριβείς παραμέτρους για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα;

Αφήστε τον seca mBCA να απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις για εσάς.

Ιατρικός Αναλυτής Σύνθεσης Σώματος - Sigma Medical 2015