Βελτιστοποιημένη θεραπεία για την βελτίωση της φροντίδας των ασθενών.
Νοσοκομειακή Διατροφή - mBCA

Διάφοροι τύποι ασθενών, μία λύση – ο seca mBCA. Εσείς ως ένας ιατρός της γενικής ιατρικής γνωρίζετε τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίζετε στην καθημερινή εργασία σας.

  • Πώς μπορώ να εξετάζω τους ασθενείς μου σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά παρέχοντας καλή ποιότητα;
  • Πώς μπορώ να ελέγχω τις θεραπείες και να τις αλλάζω αν είναι αναγκαίο;
  • Πώς μπορώ να καταφέρω να προσφέρω ένα επιπλέον όφελος για τους ασθενείς μου;
  • Πώς μπορώ να έχω εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις αναγκαίες ακριβείς παραμέτρους για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα;
  • Και φυσικά: Είναι τα νέα ιατρικά προϊόντα οικονομικά σε σχέση με την προστιθέμενη αξία τους;

Αφήστε τον seca mBA να απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις για εσάς.

Ιατρικός Αναλυτής Σύνθεσης Σώματος - Sigma Medical 2015