ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΔΙΑΤΡΟΦΗ

Καθορισμός και αναπροσαρμογή των διατροφικών θεραπειών.

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΒΑΡΟΥΣ

Αξιολόγηση των αιτιών των αλλαγών του βάρους.

ΓΕΝΙΚΗΥΓΕΙΑ

Βελτιστοποιημένη απόφαση θεραπείας για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών.

ΑΘΛΙΑΤΡΙΚΗ

Ιατρικά ακριβής διάγνωση απόδοσης.

 • Σαφήνεια

  Ανταποκριθείτε στις εξελίξεις κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

 • Aκρίβεια

  Υποστηρίξτε τη διάγνωσή σας.

 • Διάγνωση

  Αναγνωρίστε τα συμπτώματα γρηγορότερα.

 • Απόδοση

  Βελτιστοποιήστε τον χρόνο ανάρρωσης.

Σύνθεση Σώματος
Λιπώδης / Ελεύθερη Λίπους Μάζα
Η ιατρικά ακριβής διάκριση μεταξύ της λιπώδους μάζας και της ελεύθερης λίπους μάζας είναι σημαντική όταν υπάρχουν αλλαγές του βάρους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για ασθενείς που είναι υπέρβαροι, παχύσαρκοι και υποσιτισμένοι.
Σκελετική Μυϊκή Μάζα
Είναι σημαντικό ότι η πλειοψηφία της υπάρχουσας μυϊκής μάζας διατηρείται όταν μειώνεται το βάρος στις ρυθμίσεις διαχείρισης βάρους, σε προγράμματα διατροφής στην διαβητολογία, την καρδιολογία και την νοσοκομειακή διατροφή γενικά.
Σπλαχνικό Λίπος
Όσο υψηλότερη είναι η τιμή σπλαχνικού λίπους, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος καρδιομεταβολικών ασθενειών. Με τον seca mBCA, οι αρνητικές τάσεις μπορούν να ανιχνεύονται νωρίς για να ξεκινούν οι αντίστοιχες θεραπείες.
Διάγραμμα Σύστασης Σώματος
Το ΔΣΣ εμφανίζει την λιπώδη μάζα και την ελεύθερη λίπους μάζα σε ένα γραφικό το οποίο σας παρέχει την δυνατότητα να ερμηνεύετε την σύσταση του σώματος με μια ματιά.
Συνολικό Νερό Σώματος
Η ιατρικά ακριβής αξιολόγηση του συνολικού νερού του σώματος και του εξωκυττάριου νερού είναι σημαντική για την καλύτερη εκτίμηση του ξηρού βάρους.
BIVA
Η Ανάλυση του Διανύσματος της Βιοηλεκτρικής Εμπέδησης (BIVA) αποδίδει πληροφορίες για την ποσότητα του νερού των σωματικών υγρών και την γωνία φάσης (δείκτης για τον μεταβολισμό των κυττάρων) ταυτόχρονα.
Γωνία Φάσης
Η Γωνία Φάσης συσχετίζεται με την διατροφική και λειτουργική (μεταβολική) κατάσταση των ατόμων.
Ζητήστε Επίδειξη
Ιατρικός Αναλυτής Σύνθεσης Σώματος - Sigma Medical 2015